Ön Bilgilendirme Formu

1. Satıcı Bilgileri
Medyapan Tanıtım Organizasyon ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Sitesi A-16 Apt. 10/N Blok No:Z09 Esenler-İstanbul
+90 212 438 67 62
Atışalanı Vergi Dairesi
Vergi No: 2220700960

2. Alıcı Bilgileri
Müşteri olarak Medyapan Tanıtım Organizasyon ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’den, her türlü ajans hizmeti almış ve bu hizmet faturalandırılmış ve glopalportal.com internet sitesi için Sanal Alan Devri ve Danışmanlık Sözleşmesi imzalamış olan kişi.

Kişi Bilgileri
[php function=2]

3. Konu
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı ve faturasını kestiği ürünlerle ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

4. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri
Fatura No Tutar

Toplam Tutar

5. Genel Hükümler
5.1. ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2. SATICI’ sattığı, sözleşme konusu ürün veya hizmetler, herhangi bir şekilde fiziksel teslimatı gerektirmemektedir. Ancak fiziksel teslimat gerektiren ürün veya hizmetlerin olması durumunda, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyid edilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya iade edilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
5.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
5.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir. Bu tür gönderimlerde (sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
5.9. İşbu sözleşme, ALICI tarafından okudum kabul ediyorum tıklamasıyla geçerli olacaktır.
5.10. İşbu ürün iade garantisi kapsamı müşteri almış olduğu kutular / siparişler / ürünlerde kutuların tahrip olmamış etiketleri sökülmemiş, barkot ve kutu üzerindeki etiketlerin okunur olması, ürün kutularının tarafımıza teslim edilememesi, faturanın bulunmaması, ürün iadesi veya garanti koşulunu geçersiz kılar.

6. Cayma Hakkı
SATICI niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler sattığı için (tasarım ve danışmanlık) cayma hakkı kullanılamaz.

7. Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

SATICI
Medyapan Tanıtım Organizasyon ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Sitesi A-16 Apt. 10/N Blok No:Z09 Esenler-İstanbul
+90 212 438 67 62
Atışalanı Vergi Dairesi
Vergi No: 2220700960

ALICI